FFI_Logo-01 (2).png

פורום הקרנות בישראל הינו קהילה של אנשי מקצוע בקרנות פילנתרופיות, הפועלות לטובת החברה בישראל.

הפורום מייצר מרחב מיטבי, אשר מפתח ומקדם מקצוענות פילנתרופית מתוך תפיסה של גיוון, אחריות ושותפות  תוך ובין מגזרית.

 ערכי הליבה 

מרחב מכיל
(Inclusion ופלורליזם)

הפורום מאפשר ומקדם ביטוי למגוון קבוצות, דעות ועמדות באופן פרואקטיבי תוך ראיית הגיוון והשוני כנכס.

מחויבות חברתית

חברי הפורום מחויבים לקידומה ושגשוגה של החברה הישראלית על כל גווניה, כל קרן בדרכה.

מקצועיות

זהותם המקצועית של חברי הפורום ייחודית ומוגדרת, בעלת קוד אתי ברור, מתפתחת באמצעות התמקצעות תדירה. הפורום לומד ומומחה בתחומו.

קהילתיות

הפורום הוא קהילת עמיתים התנדבותית המהווה מרחב בטוח בו הקשבה, פתיחות, אמון, שותפות, שקיפות ותחושת שייכות

 יצירת קשר 

פורום הקרנות בישראל מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות בישראל, והוא מציע הזדמנויות ללמידה ושיתוף בידע ורעיונות. חברות בפורום כתשעים קרנות, ביניהן קרנות ישראליות, קרנות פרטיות מחו"ל, ומנהלי פדרציות יהודיות.

מענה ינתן אך ורק לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות.

Success! Message received.