אודות

פורום הקרנות בישראל מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות בישראל, והוא מציע הזדמנויות ללמידה ושיתוף בידע ורעיונות. חברות בפורום כתשעים קרנות, ביניהן קרנות ישראליות, קרנות פרטיות מחו"ל, ומנהלי פדרציות יהודיות.

בשנים האחרונות חלה צמיחה משמעותית במספר הקרנות המשקיעות בישראל ובהתאם, גם במספר אנשי המקצוע העובדים בהן. בנוסף לכך, חל שינוי מהותי ברמת המקצועיות של הקרנות ובתפקיד שהן ממלאות במגזר החברתי. כיום מצופה מאנשי המקצוע להכיר, להבין ולהתמחות במגוון רחב של תחומים ולהשתמש בכלים פילנתרופיים מגוונים תוך שיתוף פעולה משמעותי עם ארגונים חברתיים, גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות.

פורום הקרנות בישראל הפך למשאב חשוב לפיתוח הקשרים ושיתופי הפעולה בין הקרנות ולכוח מניע בקידום המקצועיות בתחום הפילנתרופיה. פעילויות הפורום כוללות מפגשים חודשיים בנושאים חברתיים מרכזיים, קבוצות עניין הנפגשות סביב נושאים משותפים, סדנאות מקצועיות ומפגשים עם אנשי אקדמיה ומקבלי החלטות מהמגזר הציבורי והעסקי.
 

הפורום הוקם בשנת 1988 על ידי מספר מנהלי קרנות פילנתרופיות. כיום חברות בפורום 83 קרנות פילנתרופיות להן נציגים בישראל.

 

יושבת הראש הנוכחית של פורום הקרנות בישראל היא ד"ר טלי יריב משעל – מנכ"לית קרן ברכה

מנהלת פורום הקרנות – טליה חורב


יושבי הראש הקודמים:

אלי בוך –קרן אדמונד דה רוטשילד 2017-2020

יעל שלגי – יד הנדיב 2014-2017

שלומית דה פריז – קרן אריסון, ותמר גלאי-גת - קרן קלור 2011-2014

טובה דורפמן – קרן שטיינהרדט ודויד גאפל – קרן שוסטרמן 2009-2011

פיטר אדלר – קרן פראט   2006-2009

זאק הריס – קרן הלן באדר 2003-2006

אורנה אלשייך – קרן גלנקור 1999-2003

נתן גולן – הפדרציה  היהודית של סן פרנסיסקו 1996-1999

אבי ערמוני - הקרן החדשה לישראל  1992-1996

גילה סבירסקי - הקרן החדשה לישראל 1988-1992