היעדים האסטרטגיים של פורום הקרנות

פיתוח מקצועי

קהילה מקצועית לומדת המקדמת את הערך הייחודי של מקצועיות בניהול קרן

הפורום יוזם, מפתח ומיישם, בשיתוף אקדמיה ושותפים נוספים, הזדמנויות ללמידה, הכשרה והשתלמות מקצועית בתחומי ניהול הפילנתרופיה, לחברי הפורום ולבעלי ענין ושותפים מחוץ לפורום.

01

גוף מומחים ומרכז ידע מקצועי

פורום הקרנות הוא גוף מומחיות שמרכז ידע מקצועי בנושא ניהול פילנתרופי בישראל, משתף בידע וממנף אותו.

02

גוף מייצג, מסייע בטיוב עבודה פילנתרופית בין מגזרית

הפורום מייצג את עבודת הקרנות בארץ, בהיבט פילנתרופי, אל מול הממשלה ומגזרים נוספים.

03