עדכוני הממשלה

תכניות הסיוע לארגוני המגזר השלישי בצל הקורונה - JFN מאי 2020

Emergency Relief for Israel's Civil Society Organizations - JFN May 2020

 

עדכוני השולחן הבין-מגזרי להתמודדות עם משבר הקורונה

מיפוי צרכים 20.4.20 – ועדת המשנה של השולחן הבינמגזרי במשרד רוה"מ

מתווה להמשך עבודת שולחן משנה בנושא ילדים ונוער בסיכון 30.3.20

השולחן העגול משרד רוהמ מענים למגזר השלישי 30.3.20

טבלת מיפוי צרכים ילדים ונוער בסיכון – 29.3.20

עדכון מהשולחן הבינמגזרי במשרד רוה"מ 26.3.20

מיפוי צרכים – ילדים ונוער בסיכון 27.3.20 - ועדת משנה של השולחן הבינמגזרי במשרד רוה"מ

 

מיפוי צרכים – חסרי מעמד וזרים 27.3.20 - ועדת משנה של השולחן הבינמגזרי במשרד רוה"מ

 

עדכונים באתר היחידה לשיתופי פעולה בי מגזריים – משרד רוה"מ

משרד המשפטים - היועמ"ש אישר: מבחנים ייעודים לתמיכה תקציבית לעמותות המעניקות סיוע נפשי בשל התפרצות הקורונה.

הודעת החשכל על הקלות למלכרים

סיכום דיון שולחן עגול בינמגזרי 18.3.20

עדכונים בדבר מענים לצרכי המלכרים בעת משבר הקורונה

משרד רוה"מ – מיפוי צרכים חברתיים בעקבות משבר הקורונה 18.3.20