מחקרים

mihkar_edited_edited.jpg

תמונת מצב הצעירים/ות לאור משבר הקורונה
נובמבר 2020 - קרן גנדיר וחברת דלויט

fold-pict.png

דוח חצי שנת קורונה - תמונת מצב ומסמך הדרישות של המגזר שלישי בישראל

אוקטובר 2020

© 2019 by FFI Volunteers. Proudly created with Wix.com